Om Skifremme

Dagens Skifremme

Skifremme består av et styre som følger opp alle aktiviteter gjennom året, og har jevnlige møter gjennom året. For sesongen 2018/2019 har styret følgende sammensetning:

Rolle Navn
Formann Tonje Lekven Johansen
Nestformann Knut Teigen
Kasserer Anne Gro Trygsland
Sekretær Marianne Sande
Styremedlemmer Kjersti Hovland
Mathias Brøyt Øy
Varamedlemmer Lars Braut Øy
Erlend Mahle

Historisk

Skifremme har sin historie fra 1945, og har siden den gang vært gjennom ulike epoker av stilarter og fokusområder. Dagens Skifremme er nært tilknyttet Den Norske Skiskole og er idag en viktig bidragsyter for å utdanne nye instruktører til Bergensregionen. I disse dager er utdannede instruktører typisk aktive i skiundervisning på Kvamskogen og i Ulriken Skiskole.

Kjernen til virksomheten i Skifremme er å bidra til opplevelser for ski- og snøsport gjennom gode ferdigheter og holdninger. I dag kan mye av dette samles rundt nettopp begrepet freeski-kjøring, som nå kanskje er den enkleste innfallsporten for unge til nettopp heisbasert skikjøring. Freeski er mye tilsvarende alpin skikjøring, men legger vekt på triksing og lek fremfor portkjøring og fart, og er dermed godt forenlig med den tankegangen som alltid har eksistert i Skifremme om allsidig skikjøring og skiglede.

Historisk utklipp fra Skifremmes samling i Bergen byarkiv.

Med allsidighet mener vi de paralleller man kan trekke mellom stilarter som freeski, snowboard og langrenn - for å gi noen eksempler. Blant Skifremmes medlemsmasse har vi instruktører innen alpint (freeski), telemark, snowboard, langrenn - til og med sit-ski. Mange instruktører underviser også i flere av disse grenene. Ikke bare mener vi det er en styrke og fordel å beherske flere grener i større eller mindre grad, men også en viktig faktor når det kommer til kontinuerlig læring.

Skifremme – forening for skiinstruktører i Bergen og omland, og lokalavdeling av Den Norske Skiskole / Snowsports Norway.