Aktiviteter 2023

Temakvelder, teknikk

Kveldskjøring er en perfekt anledning til å finpusse skiformen: det er både god fysisk og mental trening, og man får typisk større glede av påfølgende skiturer. Vi tar her for oss et nytt tema hver kveldskjøring, som går omtrent hver 14. dag. Kursene foregår i små grupper, 3-5 personer.

Familieskiskole

Avventer datoer
Dato: 15.-16. februar 2020

Ungdomskurs

Plan for sesongen 2021

Januar
Instruktørkurs

Februar
Familieskiskole

Mars

Skifremme – forening for skiinstruktører i Bergen og omland, og lokalavdeling av Den Norske Skiskole / Snowsports Norway.